علی بهمنی

“علی بهمنی” شریف‌ترین شاعری‌ست که می‌شناسم. از آن روزها، اولین قدم‌هایم در شعر و شاعری، که خیلی تحت تاثیرش بودم, تا همین امروز شاعری مثل او ندیده‌ام. از هنر و دانشش استفاده کنید!
او گوهر نایاب است.

یک دیدگاه